25 maj 09:30 - 16:00Campus Helsingborg

Välkommen till Helsingborg!

Konferensen En framtid vi skapar tillsammans är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. 

Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg. Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. 

Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen innehåller tre tematiska spår, varav du som anmäler ditt intresse kommer att kunna välja ett av dessa. Varje tema innehåller inspirerande exempel från pågående projekt och öppnar sedan upp för idélab där ni i mindre grupper bjuds in till att gemensamt skissa på nya utvecklingsprojekt. 

Konferensens tre teman är:

1) Samskapande

2) Socialt arbete & digitalisering 

3) Den socialt hållbara staden

Sista dag för intresseanmälan är den 30 april. För att skapa en bra bredd och blandning i de olika idélabben kommer vi att göra ett urval bland de som anmält sitt intresse till konferensen. I början av maj får du en bekräftelse på om du fått en plats till  konferensen. 

Efter konferensen 

Fredagen den 17 augusti bjuder vi in till en uppföljning av konferensen för att främja fortsatt utveckling av samverkan kring den idé som arbetats fram den 25 maj. Det kan handla om att identifiera potentiella samarbetspartner eller möjliga finansieringskällor för projektet. Fredagen den 16 november ses vi igen för att ta vidare de samskapande projekt och idéer där det finns ett intresse att jobba långsiktigt med ett gemensamt utvecklingsprojekt för att skapa en bättre framtid tillsammans.

Välkommen!

Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Kristiansen, Socialhögskolan
Dinah Åbinger, Socialförvaltningen, Helsingborgs Stad
Emelie Dahlström, SoPact 


Såhär ser dagen ut

Vi börjar dagen med kaffe och registrering kl 09.30, en trappa upp på Campus inne i salen till höger (U202). Kl 10.00 börjar en gemensam introduktion till dagen, innan uppdelning utefter tema. Efter en kort paus är det dags för inspirerande exempel enligt valt tema fram till lunchen. Mellan kl 12.00-13.00 äter vi lunch och pratar med nya och gamla bekantskaper. Efter lunch är det idélab, med inplanerade pauser, fram till återsamling kl 15.00. Efter återsamlingen bjuds det från 15.30 på mingel och fortsatt framtidssnack. 

Schema

Kaffe och registrering

U2 30min

Introduktion

Gemensam introduktion till konferensens tre teman, samskapande, socialt arbete & digitalisering  och den socialt hållbara staden. Vi går igenom utgångspunkten för dagen och de idélab där vi uppmuntrar till skapandet av nya utvecklingsprojekt. 

U202 45min

Paus

U2 15min

Samskapande

C337 15min

Socialt arbete & digitalisering

E218 15min

Den socialt hållbara staden

E224 15min

Samskapande

C337 15min

Socialt arbete & digitalisering

E218 15min

Den socialt hållbara staden

C337 15min

Socialt arbete & digitalisering

E218 15min

Samskapande

C337 15min

Den socialt hållbara staden

E224 15min

Samskapande

Introduktion till eftermiddagens idélab som faciliteras av Leili Laanemets

C337 15min

Den socialt hållbara staden

Introduktion till eftermiddagens idélab som faciliteras av Anna-Karin Bergman

E224 15min

Socialt arbete & digitalisering

Introduktion till eftermiddagens idélab som faciliteras av Kalle Pettersson

E218 15min

Lunch!

U2 60min

Samskapande

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Leili Laanemets

C337 45min

Socialt arbete & digitalisering

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Kalle Pettersson

E218 45min

Den socialt hållbara staden

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Anna-Karin Bergman

E224 45min

Paus

U2 15min

Samskapande

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Leili Laanemets

C337 45min

Socialt arbete & digitalisering

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Kalle Pettersson

E218 45min

Den socialt hållbara staden

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Anna-Karin Bergman

E224 45min

Paus

U2 15min

Återsamling

U202 30min

Mingel

U2 60min

Talare & facilitatörer

Leili Laanemets
Universitetslektor, Socialhögskolan

Facilitator samskapande

Läs mer

Cecilia Heule
Universitetsadjunkt, Socialhögskolan

Talare samskapande (PowerUs)

Läs mer

Marcus Knutagård
Universitetslektor, Socialhögskolan

Talare samskapande (PowerUs)

Läs mer

Arne Kristiansen
Universitetslektor, Socialhögskolan

Talare samskapande (PowerUs)

Läs mer

Anna-Karin Bergman
FoU-chef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Facilitator den socialt hållbara staden

Läs mer

Przemek Malachowski
Chef, BoSocial Utveckling, Helsingborgs Hem

Talare den socialt hållbara staden

Läs mer

Göran Lundqvist
Grundare, Sire Fastigheter

Talare den socialt hållbara staden

Läs mer

Susanne Sellami
Brobryggare, Café Välkommen/Helsingborgs stad

Talare den socialt hållbara staden

Läs mer

Kalle Pettersson
Utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Facilitator socialt arbete & digitalisering

Läs mer

Pernilla Kvist & Jennie Pålsson
Utvecklare & brukarutvecklare och instruktör i digitalt utanförskap, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Talare socialt arbete & digitalisering

Läs mer

Gabriella Scaramuzzino
Forskare, Socialhögskolan

Talare socialt arbete & digitaliseringLäs mer

Marianne Larsson Lindahl
Universitetslektor, Socialhögskolan

Talare socialt arbete & digitalisering

Läs mer

Wendela Hildoff, Fatme Audi, Alice Eriksson

Studenter

Talare socialt arbete & digitalisering

Läs mer