Anmäl dig här!

Välkommen till Helsingborg!

Klicka HÄR för att anmäla dig till uppföljningstillfället den 17 augusti: En framtid vi skapar tillsammans! - så tar vi idélabben vidare!

För att läsa mer om konferensen som hölls den 25 maj, klicka HÄR.


Konferensen En framtid vi skapar tillsammans är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från Lunds Universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. 

Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg. Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. 

Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen innehåller tre tematiska spår, varav du som anmäler ditt intresse kommer att kunna välja ett av dessa. Varje tema innehåller inspirerande exempel från pågående projekt och öppnar sedan upp för idélab där ni i mindre grupper bjuds in till att gemensamt skissa på nya utvecklingsprojekt. 

Konferensens tre teman är:

1) Samskapande

2) Digitalisering av socialt arbete 

3) Den socialt hållbara staden

Sista dag för intresseanmälan är den 15 maj. För att skapa en bra bredd och blandning i de olika idélabben kommer vi att göra ett urval bland de som anmält sitt intresse till konferensen. I mitten av maj får du en bekräftelse på om du fått en plats till  konferensen. 

Efter konferensen 

Fredagen den 17 augusti bjuder vi in till en uppföljning av konferensen för att främja fortsatt utveckling av samverkan kring den idé som arbetats fram den 25 maj. Det kan handla om att identifiera potentiella samarbetspartner eller möjliga finansieringskällor för projektet. Fredagen den 16 november ses vi igen för att ta vidare de samskapande projekt och idéer där det finns ett intresse att jobba långsiktigt med ett gemensamt utvecklingsprojekt för att skapa en bättre framtid tillsammans.

Välkommen!

Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Kristiansen, Socialhögskolan
Dinah Åbinger, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
Emelie Dahlström, SoPact 


Anmäl dig här!

Såhär ser dagen ut

Vi börjar dagen med kaffe och registrering kl 09.30, en trappa upp på Campus inne i salen till höger (U202). Kl 10.00 börjar en gemensam introduktion till dagen, innan uppdelning utefter tema. Efter en kort paus är det dags för inspirerande exempel enligt valt tema fram till lunchen. Mellan kl 12.00-13.00 äter vi lunch och pratar med nya och gamla bekantskaper. Efter lunch är det idélab, med inplanerade pauser, fram till återsamling kl 15.00. Efter återsamlingen bjuds det från 15.30 på mingel och fortsatt framtidssnack. 

Anmäl dig här!

Schema

Kaffe och registrering

U2 30min

Hej och välkomna

 Introduktion och utgångspunkter för dagen. 

U202 5min

Hej och välkomna till Helsingborgs stad!

U202 5min

Utmaningar och möjligheter med digitalisering av socialt arbete utifrån ett tillgänglighetsperspektiv

U202 20min

Utmaningar och möjligheter med skapandet av en socialt hållbar stad utifrån ett segregationsperspektiv

U202 20min

Panelsamtal

Inger Ashing, direktör delegationen mot segregation, 
Malin Ekman Aldén, generaldirektör myndigheten för delaktighet, 
Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborgs stad,
Marcus Knutagård, biträdande prefekt Socialhögskolan,
Emil Robertsson, arbetande styrelseledamot och investerare

Moderator Kalle Pettersson, utvecklingschef Socialförvaltningen Helsingborgs stad

U202 25min

Introduktion till samskapande

C312 10min

Introduktion till en socialt hållbar stad

C224 10min

Introduktion till digitalisering av socialt arbete

C217 10min

Digitalisering av socialt arbete

Pernilla Kvist och Jennie Pålsson, socialförvaltningen om arbetet med digitalt lärande mellan brukare.

C217 15min

Samskapande

C312 15min

Den socialt hållbara staden

Göran Lundqvist, grundare till Sire fastigheter presenterar sin boendemodell med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll.

C224 15min

Den socialt hållbara staden

Susanne Sellami, brobryggare, Arbetsmarknadsförvaltningen om sitt integrationsarbete med hemmasittande kvinnor.

C224 15min

Digitalisering av socialt arbete

Gabriella Scaramuzzino och Marianne Larsson Lindahl om lärdomar från processen kring nya utbildningsmoment i digitala interventioner på socionomprogrammet på Socialhögskolan. 

C217 15min

Samskapande

C312 15min

Samskapande

C312 15min

Den socialt hållbara staden

Przemek Malachowski, chef för bosocial utveckling, Helsingborgshem om det mixade boendet brigaden

C224 15min

Digitalisering av socialt arbete

Alice Eriksson, Fatme Audi
, Wendela Hildoff, socionomstudenter Socialhögskolan om sin digitala intervention vid psykisk ohälsa.

C217 15min

Lunch!

U2 60min

Den socialt hållbara staden

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Anna-Karin Bergman

C224 90min

Digitalisering av socialt arbete

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Kalle Pettersson

C217 90min

Samskapande

Idélab i mindre grupper som faciliteras av Leili Laanemets

C312 90min

Paus

U2 15min

Återsamling och mingel

U202 60min

Talare & facilitatörer

Emelie Dahlström
Acceleratoransvarig, SoPact

Moderator

Emelie Dahlström är en social entreprenör med en pol.magexamen från Uppsala Universitet. Som statsvetare är hon särskilt intresserad av digitaliseringens effekter på samhället ur ett demokratiperspektiv. Tillsammans med partners som Spotify, Microsoft, Sigma, Informator, Vinnova, Skolverket och Stockholm Stad har hon byggt upp den nationella organisationen Kodcentrum. Hon är också medgrundare till Sveriges första klädbibliotek Lånegarderoben.

Läs mer

Ann-Christine Borgman
Socialnämndens ordförande

Introduktionstalare

Läs mer

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör, myndigheten för delaktighet

Introduktionstalare & panel

Malin Ekman Aldén är  generaldirektör vid myndigheten för delaktighetkommer och kommer närmast innan det från Socialdepartementet där hon sedan 2008 varit ämnesråd och gruppchef för äldre- och funktionshinderfrågor. Innan dess arbetade Malin under många år som generalsekreterare för svenska funktionshinderorganisationers internationella utvecklingssamarbete. Malin har också under många år varit ledamot i Arvsfondsdelegationen och har dessutom haft olika förtroendeuppdrag inom civilsamhället, både nationellt och internationellt.


Läs mer

Inger Ashing
Direktör, delegationen mot segregation

Introduktionstalare & panel

Inger Ashing är uppvuxen i Malmö och bosatt i Stockholm. Hon var redan som 12-åring med och startade Non Fighting Generation (NFG) i Malmö och under 1990-talet initierade hon en lokalförening av Rädda Barnen i stadsdelen Rosengård. Ashing har i Rosengård drivit ett antal ungdomsprojekt, bland annat RB-Cup (ett fotbollsprojekt med inslag av diskussioner om konflikthantering), samarbetsprojektet "Möt mänskliga Malmö", antirasistiska filmdagar och läger för romska ungdomar. Hon var tidigare chef för nationell och kommunal ungdomspolitik vid den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen (numera MUCF), tillika dess ställföreträdande generaldirektör.

Inger Ashing har varit styrelseledamot i Rädda Barnen sedan 1999. Hon var vice ordförande 2002-2008 och valdes till ordförande i juni 2008. Hon är dessutom styrelseledamot i Save the Children International, Rädda Barnens huvudorganisation.

Läs mer

Emil Robertsson
Arbetande styrelseledamot och investerare

Panel

Emil satsar på och arbetar med agilt och utvecklingsorienterat värdeskapande i Norden. Med dubbel examen inom affärer och informationsteknik tillsammans med värdefulla erfarenheter från att arbeta med management och digitalisering i flera branscher, har han utvecklat en passion för digital affärsutveckling, genom agil systemutveckling.

Läs mer

Dinah Åbinger
Socialdirektör, Helsingborgs Stad

Panel

Läs mer

Cecilia Heule
Universitetsadjunkt, Socialhögskolan

Talare samskapande (PowerUs)

Kommer att prata om samskapande i socialt utvecklingsarbete både i praktik, forskning och utbildning. I det internationella nätverket PowerUs kallas återkommande reflektioner om vad det är som minskar klyftor mellan drabbade och professionella i socialt arbete för gap-mending. 

Cecilia Heule

Universitetsadjunkt och doktorand på Socialhögskolan i Lund. Hon har sedan 2004 arbetat med inkluderande metoder och gap-mending både på Socialhögskolan genom den så kallade Mobiliseringskursen och genom att bygga upp det internationella nätverket PowerUs (www.powerus.eu). 

Läs mer

Marcus Knutagård
Universitetslektor, Socialhögskolan

Panel och talare samskapande (PowerUs)

Sedan 2005 bedrivs en experimentell kurs på Socialhögskolan som innebär att socionomstudenter och studenter från olika brukarorganisationer lär av varandra och arbetar i olika förändringsprojekt tillsammans. Kursen har fått efterföljare i olika länder och lärare på kursen har initierat det internationella nätverket PowerUs (www.powerus.se). 

Marcus Knutagård

Doktor, forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Läs mer

Arne Kristiansen
Universitetslektor, Socialhögskolan

Talare samskapande (PowerUs)

Kommer att prata om erfarenheter av och idéer kring hur samskapande och gapmendinginriktade metoder kan utvecklas i socialt arbete.

Arne Kristiansen

Universitetslektor och docent på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Han har lång erfarenhet av att tillsammans med brukare, studenter, socialarbetare och forskare utveckla inkluderande och gapmedninginriktade verksamheter i socialt arbete. Arne är en av initiativtagarna till Mobiliseringskursen på Socialhögskolan och han har även varit med att utveckla det internationella nätverket PowerUs.

Läs mer

Leili Laanemets
Universitetslektor, Socialhögskolan

Facilitator samskapande

Lektor och studierektor vid Socialhögskolan. Forskningsintresset rör socialt arbete, kunskap och lärande i socialt arbete, missbruk, genus och våld i nära relationer.

Läs mer

Anna-Karin Bergman
FoU-chef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Facilitator den socialt hållbara staden

Ansvarig för forskning & utveckling med fokus på social hållbarhet, i Helsingborgs stad.

Läs mer

Przemek Malachowski
Chef, BoSocial Utveckling, Helsingborgs Hem

Talare den socialt hållbara staden

Przemek kommer att prata om Brigaden, ett planerat boende som kommer att vara en kombination av ett trygghetsboende för 70+are blandat med lägenheter för unga vuxna. Hälften av de unga är nyanlända. De yngre åtar sig att göra en social insats.

Przemek Malachowski

Jobbar med social hållbarhet och socialt förebyggande arbete inom ramen för Helsingborgshems uppdrag, exempelvis arbetsmarknadsinsatser, sponsring och event, men även trygghetsboende.


Läs mer

Göran Lundqvist
Grundare, Sire Fastigheter

Talare den socialt hållbara staden

Projektet  handlar om att utveckla bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga hushåll som bidrar till en ökad boendeintegration i samhället. Vi är övertygade om att det krävs en utökad samverkan mellan olika aktörer för att möta en sådan komplex samhällsutmaning som detta innebär och har därför satt samman en tvärsektoriell arbetsgrupp enligt Pentahelix-modellen. För att lyckas skapa bostäder med låga boendekostnader måste man tänka nytt och annorlunda, d.v.s. skapa innovation. Inom vårt tvärsektoriella samarbete kommer vi att genomföra en tjänsteutvecklingsprocess som tar utgångspunkt i användaren i form av en s.k. användardriven dialog. Resultatet av arbetet är en uppsättning nya tjänster som möter användarnas livsstilar, levnadsmönster, sociala behov och ekonomiska förutsättningar.  

Genom utformning, innehåll och placering kommer bostaden att fungera som medel för en ökad boendeintegration mellan människor med olika socioekonomisk bakgrund.

Göran Lundqvist

Sire fastigheter startade 2016, har sitt säte i Malmö och drivs av Göran och Lotten Lundqvist. Med erfarenhet som arkitektkonsulter inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste femton åren, där vi huvudsakligen arbetat med projektutveckling och nyproduktion av bostäder, utvecklar vi nu bostäder med ett starkt samhällsengagemang.

Läs mer

Susanne Sellami
Brobryggare, Café Välkommen/Helsingborgs stad

Talare den socialt hållbara staden

Susanne kommer att prata om start och utvecklingen av Café Välkommen, Hard core integration och vikten av mötesplatser.

Susanne Sellami

En mångsysslare född och uppvuxen i hälsingeskogarna. Framförallt fyrabarnsmor, men även brobyggare i Helsingborgs stad i Projekt Rekrytera, entreprenör samt gedigen kulturtant. Varit med och startat Café Välkommen som är en mötesplats för kvinnor där jag är projektledare.


Läs mer

Kalle Pettersson
Utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Moderator och facilitator digitalisering av socialt arbete

Kalle kommer att prata om digitalisering av socialt arbete och det offentligas behov av disruptiva entreprenörer.

Kalle Pettersson

Utvecklingschef i Helsingborgs stads socialförvaltning och med mångårig erfarenhet av utveckling, organisering, styrning och ledning av statliga, kommunala och privata organisationer.

Läs mer

Pernilla Kvist & Jennie Pålsson
Utvecklare & brukarutvecklare och instruktör i digitalt utanförskap, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Talare digitalisering av socialt arbete

Vi ska prata om digitalt utanförskap, digitalt inkludering och validering. Stadens digitaliseringsvåg och hur en idé från brukare i socialförvaltningens innovationsgrupp har lett till en ny arbetsmetod - brukare lär brukare att öka sin digitala kompetens. Arbetet bygger på att med enkla medel öka den digitala kompetensen bland personer som idag befinner sig i ett digitalt utanförskap, bland annat i form av grundkurser i mobil- och dataanvändning. Brukare som är instruktörer i digitalt utanförskap arvoderas och får även kompetensutvecklingsinsatser vilket innebär att de bygger på sitt CV och får möjlighet att få sina kunskaper validerade.

Pernilla Kvist & Jennie Pålsson

Pernilla Kvist - arbetar som utvecklare inom socialförvaltningen i Helsingborg och är involverad i ett antal olika utvecklingsarbeten bland annat Digitalt Utanförskap, Mentorskap, Din hälsa Helsingborg mfl. Ambitionen är att allt utvecklingsarbete som bedrivs inom socialförvaltningen ska kännetecknas av samskapande med brukare och medarbetare och bygga på tjänstelogik. Pernilla har flerårig erfarenhet av att utvecklings-och samverkansarbete inom såväl kommun som statlig verksamhet och finansiell samordning.

Jennie Pålsson – Instruktör i Digitalt Utanförskap och arbetar även med brukarutveckling inom socialförvaltningen i Helsingborg. Jennie arbetar som instruktör på mobil- och datakurser samt handledare i OCN (Open College Network) och validerar hjälplärare och deltagare.  Jennie vet hur det är att leva med psykisk ohälsa och de svårigheter det innebär att ta sig tillbaka till arbetslivet. Med egna funktionsnedsättningar samt fullt ansvar för två barn med funktionsnedsättningar var det svårt att få ett vanligt jobb. Genom sin arbetscoach på IPS kom Jennie i kontakt med socialförvaltningen och de olika utvecklingsarbeten som pågår inom verksamheten,  där blev Jennies erfarenheter en tillgång och inte en belastning.  
Läs mer

Gabriella Scaramuzzino & Marianne Larsson Lindahl
Forskare och universitetslektor, Socialhögskolan

Talare digitalisering av socialt arbete

Vi kommer att presentera resultaten av ett nytt kursinslag på socionomprogrammet där 43 studentgrupper, tillsammans med lärare, forskare och professionella, fick utveckla idéer om digitala verktyg för att anta framtidens utmaningar inom socialt arbete. Vi kommer också att diskutera hur vi på socionomutbildningen kan bidra till att öka våra studenters digitala kompetens, så att de blir bättre rustade för att möta ett arbetsliv i förändring.

Gabriella Scaramuzzino & Marianne Larsson Lindahl

Gabriella Scaramuzzino är fil. dr i socialt arbete och arbetar som forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om hur den ökade digitaliseringen påverkar socialt arbete. Gabriella undervisar om socialt arbete och digitalisering och utvecklar kurser om e-socialt arbete, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap.

Marianne Larsson Lindahl är dr i medicinsk vetenskap. Socionom med många år på fältet inklusive projektledare för ett flertal utvecklingsprojekt i samverkan. Marianne bedriver forskning inom bl.a. psykisk ohälsa, missbruk och tvångsvård. Som kursföreståndare ansvarig för socionomprogrammets kurs om interventioner och påbörjade vt18 ett nytt kursinslag om digitala interventioner.

Läs mer

Alice Eriksson, Fatme Audi
, Wendela Hildoff
Studenter

Talare digitalisering av socialt arbete

Alice Eriksson är född och uppvuxen i Lund. Bakgrund inom media och marknadsföring, utbildad Digital Data Strateg vid Hyper Island i Stockholm. Har sedan tidigare även personlig erfarenhet av ångestproblematik.

Fatme Audi är född och uppvuxen i Malmö. Extrajobbar på Clas Ohlson, H & M och som publikvärd på Malmö Live vid sidan av socionomstudierna. 

Wendela Hilldoff uppvuxen i Stockholm. Arbetar bl.a. på ett lågtröskelboende för hemlösa, missbrukare samt individer med psykisk ohälsa. Sitter i styrelsen för Kvinnojouren Lund och är aktiv volontär på fritiden.
Läs mer